7 Eylül 2011 Çarşamba

IRKÇILIK İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
“ Ey insanlar, gerçekten, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler ( şeklinde ) kıldık. Şüphesiz, Allah katında sizin en üstün olanınız, takvaca en ileride olanınızdır. “
Kur'an-ı Kerim / Hucurat Suresi 13
Rabbimizin yukarıdaki açık emrinden sonra, alemlere rahmet olan Resulullah'ın(a.s.m) Hadis-i Şeriflerine bakalım:
Ebu Zerr r.a dan. Resulullah s.a.v buyurdular ki :  
Bak ey Eba Zerr ; şüphesiz ki sen takva ile üstün olma durumun hariç, kırmızı ve siyah insanlardan hayırlı değilsin. }
Kaynak:İbni Kesir : 13.c.7421.s
Ukbe bin Amr r.a dan. Resulullah s.a.v buyurdular ki : Dindarlık ve Salih amel dışında hiç kimsenin bir başka kimseye üstünlüğü yoktur. Kişinin kötü hareketli, dili bozuk, cimri ve korkak olması kötülük olarak ona yeter. }
Kaynak: Camiu’s Sağir : 3 / 3322.n – Beyhaki Şuabu’l İman
Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar.Kaynak:Müslim, Birr, 33; İbn Mâce, Zühd, 9; Ahmed b. Hanbel, 2/285, 539
"İslâm, Câhiliyetten kalma ırkçılık ve kabileciliği ortadan kaldırmıştır ..." [Buharî, Ahkâm: 4]

Irkçılığa (asabiyyeye) çağıran Bizden değildir; ırkçılık için savaşan Bizden değildir; ırkçılık üzere, asabiyye uğruna ölen Bizden değildir" (Kaynak: Müslim, imare, 53)


"Bir kimseyi ameli geri bırakmışsa, nesebi, soyu onu kurtaramaz, yükseltemez, ilerletemez" (İbn Mâce, Mukaddime 17, hadis no: 225)

Rasûlullah (s.a.v.)'a soruldu: "Kişinin soyunu, sülâlesini (kavmini, ulusunu) sevmesi asabiyet (kavmiyetçilik, ırkçılık) sayılır mı?" Hz Peygamber şöyle cevap verdi: "Hayır.Lâkin kişinin kavmine zulümde yardımcı olması asabiyettir/kavmiyetçiliktir"(Ahmed bin Hanbel)

"Rabbiniz de birdir, babanız da birdir. Dininiz ve Peygamberiniz de birdir. Arabın Acem, Acemin de Arab üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Yine kızılın kara üzerine, karanın da kızıl üzerine üstünlüğü yoktur. Hiç bir milletin diğerine üstünlüğü yoktur. Yalnız takva bakımından biri diğerine üstün olur."
(Ramuz- İbni Neccar)


Kâfir olan bir Arap, Müslüman Fransızdan(veya başka bir ırk) üstün olamaz. Böyle bir ırkçılık dinimize aykırıdır. Dinimizde ırkçılık yoktur. Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Ey insanlar, sizi, bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizle tanışmanız için milletlere ve kabilelere ayırdık. Allah indinde en üstününüz, takvada en ileri olanınızdır.) [Hucurat Suresi- 13]

(Irkçılık yapan, ırkçılık için savaşan ve ırkçılık uğrunda ölen, bizden değildir.) [Ebu Davud]

"Kim kâfir olan dokuz atasını onlarla izzet ve şeref kazanmak düşüncesiyle sayarsa, cehennemde onların onuncusu olur" (Ahmed bin Hanbel, 5/128)

"Bir kısım insanlar vardır ki, cehennem kömüründen başka bir şey olmayan adamlarla iftihar ederler, övünürler İşte bunlar ya bu övünmeden vazgeçerler, ya da Allah nezdinde, pisliği burunlarıyla yuvarlayan pislik böceklerinden daha değersiz olurlar" (Ahmed bin Hanbel, 2/524; Ebû Dâvud, Edeb 111)

"Kim hevâsına uyarak bâtıl yolda cenkeder, kavmiyetçiliğe (asabiyet) çağrıda bulunur veya kavmiyetçiliğin sevkiyle öfke ve tehevvüre kapılırsa, câhiliyye ölümü üzere (kâfir olarak) ölür." (İbn Mâce, Fiten 7)

Rasûlullah (s.a.s.)'a soruldu: "Kişinin soyunu, sülâlesini (kavmini, ulusunu) sevmesi asabiyet (kavmiyetçilik, ırkçılık) sayılır mı?" Hz. Peygamber şöyle cevap verdi: "Hayır. Lâkin kişinin kavmine zulümde yardımcı olması asabiyettir/kavmiyetçiliktir."(Ahmed bin Hanbel, 4/107, 160; İbn Mâce, Fiten 7, hadis no: 3949)


Ayrıca dünyada film endüstrisi kasdi olarak Arap ırkına bir düşmanlık beslettirecek tarzda görüntüler ve karakterlerin yer aldığı filmlere yer veriyor. Bu durumun perde arkasında Arapça nazil olan Kur'an a bir düşmanlık mı güdülüyor sorusu akıllara geliyor... Bir hadis-i şerifte;

"Şu üç sebepten dolayı Arabı sevin: Ben Arabım. Kur’an Arapçadır ve Cennet ehlinin lisanı da Arapçadır." [Taberani, Hâkim, İbni Asakir, Abdürrazzak]
buyuruluyor.

3 yorum:

  1. Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

    YanıtlaSil
  2. Taberani hadisçidir neden böyle bir şey dediniz?

    YanıtlaSil
  3. Hadisler için teşekkürler

    YanıtlaSil