19 Ocak 2012 Perşembe

Peygamberimize Salavat Getirmenin Fazileti ve Faydaları

Salavat-ı Şerif: " Allahumme salli alâ seyyidina muhammedin ve alâ ali seyyidina muhammed."

Tebrik, tezkiye, duâ, Peygamberimiz (s.a.s)'e yapılan duâ, istiğfar, rahmet gibi anlamlara gelen bir terimdir, salavât. "Belirli vakitlerde, Kur'an'da emredildiği tarzda ve Hz. Peygamber (asv)'in tarif ettiği şekilde yapılan ibadettir. Salât'ın çoğulu salavât gelir. Türkçe'de daha çok Hz. Peygamber (asv)'e yapılan duâ mânâsında kullanılır.

Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor ki:
"Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin." [Ahzab Suresi- 56]

Yani evvela Rabbimiz bize Peygamberimiz(a.s.m)'a salavat getirmemizi ve selam vermemizi Kur'an ı Kerim'de emrediyor. 

Bu âyeti kerimeyle, Peygamberimiz (asv)'e salât ve selamlarımızla hürmetlerimizi sunmak farzdır; her Müslüman için yerine getirilmesi gerekli bir görevdir. Her Müslüman en kısa şekilde: "Âllâhümme salli alâ Seyyidina Muhammed" "Allâh'ım Seyyidimiz Muhammedi rahmetinle tebrik et ve esen kıl"diye salât getirir.

Rasûlü Ekrem Efendimiz (asv) de, "Yanında benim adım anılıp da bana salât getirmeyen kişinin burnu sürtünsün, hakarete uğrasın."buyurmuştur. (Tâc, V, 145).

"Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavât okuyandır." [Tirmizi, Salât 357] 


1. “Kim bana bir defa salât getirirse, Allah da ona on salât getirir ve on günahını affeder; on derece yükseltir.” (Nesei, Sehv, 55)

2. “Yeryüzünde Allah'ın seyyah melekleri vardır. Onlar ümmetimin selâmını (anında) bana ulaştırırlar.” (Nesei, Sehv, 46)


3.“Kim bana tek bir defa salât u selâm getirirse, Allah da ona on defa salât eder.” (Dâvud, Vitr, 26; Dârimî, Rikâk, 58)4. “Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salâvat edendir.”43
“Gerçek cimri, yanında anıldığım hâlde bana salâvat etmeyendir.” (Tirmizi, Daavât, 110)


5. Bir gün Resûlullah sevinçli olarak geldi. Kendisine: “Sizi sevinçli görüyoruz!” denilince, şöyle buyurmuşlardır: “Bana melek geldi ve şu müjdeyi verdi: “Ey Muhammed! Rabb'in diyor ki:
 “Sana salât eden herkese benim on rahmette bulunmam, selâm eden herkese de benim on selâm etmem sana (ikram olarak) yetmez mi?” (Nesei, Sehv, 55)


6. “Allah benim için iki melek görevlendirmiştir. Ben bir Müslüman’ın yanında anıldım da bana salâvat getirdi mi, mutlaka o iki melek ona: “Allah seni bağışlasın” derler. Allah Teâlâ ve diğer melekleri de o iki meleğe cevap olarak: “Âmin” derler. Bir Müslüman’ın yanında adım zikrolunduğunda da bana salâvat getirmedi mi, mutlaka o iki melek: “Allah seni bağışlamasın.” der. Yüce Allah ve öteki melekler de o iki meleğe cevaben: “Âmin” derler.” (Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 10/164–166) buyurmuşlardır.

Hz. Ömer (R.A) diyor ki: "Öğrendiğime göre dua yerle gök arasında bir yerde asılı kalır, Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e salat-ü selam getirmedikçe onun hiçbir cümlesi göğe yükselmez." (Tirmizi)

Efendimizin (s.a.v.) üzerine Salâvat getirmenin fazileti
Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor:
"Üzerime Salâvat-ı Şerife getiren kimseleri melekler rahmetle anar, meleklerin rahmetle andıkları kimseyi Allah (c.c.) affeder. Allah'ın affetti i kimse için bütün varlıklar rahmet okurlar."
"Üzerime bir defacık Salâvat-ı Şerife getiren kimse için Allah Teala görevli meleklere:
Bu kulumun üç gün içerisinde meydana gelen günahlarını yazmayınız emrini verir."

"Üzerime bin defa Salâvat getiren kimseye Allah (c.c.) narı ile azab etmez."

"Cibril bana: Ya Muhammed (s.a.v.) Sana senden önce hiçbir kimseye getirmedi im bir müjde ile geldim. Allah Teala senin için söyle buyurdu:
Ümmetin den kim ayakta iken üç defa Salâvat getirirse, oturmadan önce Allah (c.c.) onu bağışlar. Otururken üç defa getirirse kalkmadan Allah'ın affına mazhar olur, buyurunca efendimiz (s.a.v.) bu müjdeler üzerine şükür secdesine kapandı."
"Kim sabahları üzerime onar defa Salâvat getirirse kırk senelik günahı silinir."

"Cuma günü üzerime yüz defa Salâvat getirenin seksen yıllık hatalarını Allah (c.c.) affeder."

"Üzerime Cuma günü veya gecesi yüz defa Salâvat okuyan kimsenin yüz türlü haceti kabul edilir."

"Bin defa üzerime Salâvat getiren ölmeden önce cennetle müjdelenir."
"Cebrail (a.s.) bana gelerek: Ey Allah'ın Resulü, senin üzerine Salâvat getiren kimse için yetmiş bin melek istiğfar getirir, buyurdu."

"Üzerime getirilen Salâvat sırat üzerinde bir nurdur."

"İnsanların bana en yakını üzerime en çok Salâvat getirenidir."

"Allah'ın yeryüzünde gezen melekleri vardır. Ümmetimin üzerime getirdikleri Salatü selamları bana ulaştırırlar. Getirdikleri Salatü selam bana ulaşır ulaşmaz ben de onlar için isti far ederim."

"Üzerime Salâvat getirenlere kıyamet günü şefaatçi olurum. Salâvat getirmeyenden ise uzağım."
(Bu hadisler El Mustadraf2/283'ten tercüme edildi)

48 yorum:

 1. 6. numara bana öyle geliyor ki hadis değildir.

  YanıtlaSil
 2. Yanıtlar
  1. SALAVAT BUDUR

   Bismillâhirrahmânirrahım Allâhümme salli ve sellim alâ aynir rahmetir rabbâniyyeti vel yâkutetil mütehakkıkatil hâitati bi merkezil fühûmi vel meânî ve nûril ekvânil mütekevvinetil âdemiyyi sâhıbil hakkır rabbâniyyil berkıl estaı bi müznil eryâhıl mâlieti li külli mütearridın minel bühûri vel evânî ve nûrikel lâmiıllezî mele’te bihî kevnekel hâitı bi emkinetil mekânî Allâhümme salli ve sellim alâ aynil hakkılletî tetecellâ minhâ urûşül hakâikı aynil meârifil akvemi sırâtıket tâmmil eskam Allâhümme salli ve sellim alâ tal’atil hakkı bil hakkıl kenzil a’zami ifâdatike minke ileyke ihâtatin nûril mutalsemi sallallâhü aleyhi ve alâ âlihî ve salâten tüarrifünâ bihâ iyyâh

   MANASI

   Ey Allah’ım ! Namazgahın olan rahmet pınarı, sonsuz kudretinle tahakkuk eden yakut ve inci tanesi, mana ilimlerin mübarek Zat-ı Ahmediyesi’nde neşet eden gözkamaştırıcı nur, Yüce Allah’ın ayan beyan apaçık mucizesi, yağmur tanelerini taşıyan rahmet bulutları arasında çakan şimşekler misali, zamanın ve denizlerin engelleyemediği bütün mekanları kuşatan, kainatı aydınlatan Muhammed Mustafa’ya salat ü selam et, mübarek eyle Allah’ım

   Ey Allah’ım ! Marifetlerin tecelligâhı ve kaynağı hakkın hakikatın görünen gözü, hakiki saltanatın onun marifetiyle ancak tecelli ettiği, edeceği marifetlerin menbaı, Sırat-ı Müstakim’de sebat etme sonucu zirveye taht kuran, o en berrak, pak ve temiz ruh u pâk-i Muhammed (S.A.V.)’e salat ü selam olsun.

   Ey Allah’ım ! Hak ve hakikatın apaçık yüzü; senin sonsuz kudret ve celâlinle en güzel ahlak-ı hamideye sahip olan, tükenmek bilmeyen hazinenin mümessili, gizli aşikar nur timsali Muhammed Mustafa’ya âl ve ashabına salat ü selem eyle ki, bu selam ile o müstesna insanı tanıyabilelim, onun yolunda yaşıyabilelim. Amin

   @SONSUZSALATUSELAM SEVGİLLİ RESULALLAH AHMET MUHAMMED MUSTAFA S.A.V 🕷 🌈 HASBINALLAH VENIMELVEKIL HAMD 👐 💕

   Sil
 3. "Yanında benim adım anılıp da bana salât getirmeyen kişinin burnu sürtünsün, hakarete uğrasın." bu lafı peygamberimiz (sav) gibi biri nasıl der aklım almadı. diğer hadisler huzur dolu,olumlu, peygamberimize yakışan sözler ama bundan emin olamadım..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hadisin tamamı verilmemiş bu duayı cebrail a.s yapıyor allahrasülü s.a.v amin diyor ve bu sahih hadis diğer iki duası ramazanı şerif ve anna,baba ile alakalı

   Sil
  2. doğru söylüyorsunuz peygamber efendimiz(sav)gibi biri böyle söyler mi hiç benimde hiç aklım almadı

   Sil
  3. Bize Allah'ı hatırlatan her şey hayırlıdır.

   Sil
  4. sen inanamazsın ama inananlar var baybisi

   Sil
  5. Katılıyorum peygamber efendimiz en güzel ahlaka sahip insan olarak böyle birşey söylemez !

   Sil
  6. Allahumme salli alâ seyyidina muhammedin ve alâ ali seyyidina muhammed." @SONSUZSALATUSELAM AHMET MUHAMMED MUSTAFA S.A.V 🕷 🕸️🌹⛲🌈🕋

   Sil
  7. Yedi (7) SALAVATLAR (Dilek-dualar için)

   7 – SALAVATLAR ( Büyük salavatı şerifeler )
   ********************************************************
   HAKKINDA:
   Yedi salavatlar diye bilinen bu salavatı şerifelerin başındaki salavatla sonundaki salavat aynıdır……hem başında hem sonunda okunur.
   Hayırlı bir hacet için hulus-i kalb ile okunduktan sonra dua yapılır…Devam edilirse biiznillah müminin isteği hasıl olur….
   *********************************************************
   _______________________________________
   |7 – SALAVATLAR ( Büyük salavatı şerifeler ) |
   |_______________________________________|

   Bİ ADEDİ ELF SALEVATI
   1.Allahümme salli ala seyyidina muhammedin bi adedi elfi enfasıl mahlükat.Ve salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi eş`aaril mevcudat. Ve salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi sevakinil erdı vessemavat. Ve salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi hrufil levhı ved-deavat Ve salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi küllil ma`düüdat velma`lümat. Min evveli ezelihii ve evsatı haşrihii ve ahıri bakaaihii ve ala alihi ve sahbihit-tayyibiynet-tahiriyne ecmeıyn. Bi rahmetike Ya erhamerraahımiyn.

   SALAT-I MÜNCİYE
   2.Allâahümme salli alâa seyyidinâa Muhammedin ve alâa âali seyyidinâa Muhammed Salâaten tünciynâa bihâa min cemîy’ıl-ehvâali, ve’l efâat. Ve takzıylenâa bihâa cemîy’al haacâat ve tütahhirunâa bihâa min cemîy’ıs-seyyi’âat ve terfeunâa bihâa ındeke e’led-deracâat ve tübelligunâa bihâa aksal gaayâat. Min cemîy’ıl-hayrâat-i fil-hayâati ve ba’del-memâat. İnneke alâa külli sey’in kadiyr.
   Mânâsı:
   “Allâh’ım, Efendimiz Muhammed’e ve ehl-i beytine bizi bütün korku ve âfetlerden kurtaracağın, bütün ihtiyaçlarımızı göndereceğin, bütün günahlarımızdan temizleyeceğin, nezdindeki derecelerin en yücesine yükselteceğin, hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların nihâyetine ulaştıracağın şekilde râhmet eyle. Muhakkak sen her şeye kaadirsin.”

   SALAT-I NARİYE ( Salat-ı tefriciyye )
   3.Allâahümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâammen alâa seyyidinâa Muhammedinillezii tenhallü bihil ukadü ve tenfericü bihil kürabü ve tükzaa bihil-havâaicü ve tünâalü bihir-ragaaibü ve husnül havâatimi ve husnül havâatim. Ve yüstesgalgamâamü bi vechihil keriim ve alâa âalihii ve sahbihii fîi külli lem-hatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.
   Mânâsı:
   “Allâh’ım, kendisi hürmetine dügümler çözülen, gamlar-kederler açılan, ihtiyaçlar giderilen, isteklere, hüsn-i hâtimelere güzel âkibetlere nâil olunan, kerem (cömertlik) sahibi yüzü-suyu hürmetine bulutların sulandığı, Efendimiz Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) ve onun âl ve ashâbına; her bakış ve her nefeste ve zâtınca mâlum olanların sayısınca, kâmil bir rahmet ve tam bir selâmet ihsan eyle.”
   Her gün Peygamber Efendimize çokça salevât okumalıdır. Bilhassa salât-i münciye, salât-i nâriye ve salât-i fethiyye’ye devam edilmelidir. Herhangi bir sıkıntı anında bunların hatmi yapılarak duâ edilirse, Cenâb-i Hak dilekleri kabul eder. Salât-i Münciye’nin hatmi 1000, salât-i nâriye’nin hatmi ise 4444 defa okumaktır.

   HAZRETİ SIDDIYK’IN ( R.A ) SALATI
   4.Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala eli seyyidina Muhammed. Ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim.Euzü billahi minelhemmi vel huzni ve minel cübini vel buhuli ve minel aczi vel keseli ve min galebetit deyni ve kahrir rical.@SonsuzSalatuSelam

   Sil
  8. SALAT-I FATİH (fethiyye)
   5.Allâahümme salli ve sellim ve bâarik alâa seyyidinâ Muhammedinil fâtihı limâa uğlika vel-hâatimi limâa sebeka. Nâasıri’l-hakkı bil hakkı vel hedii ilâa sirâatıkel müstakıym. Ve alâa elihii hakka kadrihii ve mikdâarihil azıym.
   Mânâsı:
   “Allâh’im salât ve selâm eyle ve mübarek kıl; kilitlenmişlerin açıcısı, öncekilerin sonuncusu, Hakk’a hak ile yardımcı, doğru yoluna hidâyet eden Efendimiz Muhammed’e ve onun ehl-i beytine onun kadrince ve azîm mikdarınca

   KUDRETTEN TAŞ ÜZERİNE YAZILAN SALEVAT
   6.” Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin bahri envârike ve ma’dini esraarike ve lisâni huccetike ve aruusi memleketike ve imâmi hazretike ve tıraazi mülkike ve hazâini rahmetike ve tarıykı şeriy’atikel mütelezzizi bi tevhıydike insani aynil vücûüdi vessebebi fîi külli mevcûüdin ayni a’yâni halkıkel mütekaddimi min nûri zıyâike. Salâten tedûümü bi devâmike ve tebkâ bi bekâike lâ müntehe lehâ düne ılmike salâten turzıyke ve turzıyhi ve terzâ bihâ annâ Yâ rabbel âlemiyn.
   Mânâsı:
   ” Allahım! Efendimiz Muhammed üzerine salat eyle; nurlarının denizi, sırlarının madeni, delillerinin dili, memleketinin el sürülemez gelini, hazretinin imamı, mülkünün süsü, rahmetinin haznedarı, şeriatının yolu ki, senin tevhidinle lezzetleniyor vücud hakikati. Ve bütün mevcutların sebebi, gözlerin gözü, hakikatlerin hakikati, senin evvelleri yaratmandan, senin nurunun ziyasından… Öyle salât eyle ki, sen devam ettiğin müddetçe devam etsin, sen baki kaldığın müddetçe baki kalsın ki; son olmaz ona, senin ilminin dışında… Öyle salat eyle ki sen onunla razı olasın, onu da razı etsin… Ve 0nunla razı ol bizden ya rabbel alemin. ”
   Bu salevat-ı şerifeyi Abdülkadir Geylani hazretleri bir mağarada bir taşın üstünde yazılı olarak bulmuşlardır. Altında da şu ilave varmış: ” Bu salevat-ı şerifeyi 1 defa okuyan 60.000 salevat okumuş sevabı alır.

   Bİ ADEDİ ELF SALEVATI ( 1.Salavatin aynisi )
   7.Allahümme salli ala seyyidina muhammedin bi adedi elfi enfasıl mahlükat.Ve salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi eş`aaril mevcudat. Ve salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi sevakinil erdı vessemavat. Ve salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi hrufil levhı ved-deavat Ve salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi küllil ma`düüdat velma`lümat. Min evveli ezelihii ve evsatı haşrihii ve ahıri bakaaihii ve ala alihi ve sahbihit-tayyibiynet-tahiriyne ecmeıyn. Bi rahmetike Ya erhamerraahımiyn.

   Kaynak : DUA KİTABI ( Osmanlı yayınevi )

   *******************************************

   Sil
 4. Rasullullah (sav) hutbe için minbere çıkarken 3 defa amin der ; sahabei kiram merak eder ve sebebini sorar bunun üzerine

  Efendimiz :

  ''Cibrili Emin geldi ve

  -Ramazana erişip cenneti hak edemeyenin burnu yerde sürülsün dedi ben amin dedim ,

  -Annesi babası yanında ihtiyarlayıp erişip ceneti hak edemeyenin burnu yerde sürülsün dedi ben amin dedim ,

  -Senin adın anılıp salavat getirmeyenin burnu yerde sürülsün dedi ben amin dedim'' buyurur..

  YanıtlaSil
 5. çok süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrr uzunnnn

  YanıtlaSil
 6. site çok güzel yapanların ellerine sağlık

  YanıtlaSil
 7. Allah azze ve celle sizden razı olsun

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. SALAVAT BUDUR

   Bismillâhirrahmânirrahım Allâhümme salli ve sellim alâ aynir rahmetir rabbâniyyeti vel yâkutetil mütehakkıkatil hâitati bi merkezil fühûmi vel meânî ve nûril ekvânil mütekevvinetil âdemiyyi sâhıbil hakkır rabbâniyyil berkıl estaı bi müznil eryâhıl mâlieti li külli mütearridın minel bühûri vel evânî ve nûrikel lâmiıllezî mele’te bihî kevnekel hâitı bi emkinetil mekânî Allâhümme salli ve sellim alâ aynil hakkılletî tetecellâ minhâ urûşül hakâikı aynil meârifil akvemi sırâtıket tâmmil eskam Allâhümme salli ve sellim alâ tal’atil hakkı bil hakkıl kenzil a’zami ifâdatike minke ileyke ihâtatin nûril mutalsemi sallallâhü aleyhi ve alâ âlihî ve salâten tüarrifünâ bihâ iyyâh

   MANASI

   Ey Allah’ım ! Namazgahın olan rahmet pınarı, sonsuz kudretinle tahakkuk eden yakut ve inci tanesi, mana ilimlerin mübarek Zat-ı Ahmediyesi’nde neşet eden gözkamaştırıcı nur, Yüce Allah’ın ayan beyan apaçık mucizesi, yağmur tanelerini taşıyan rahmet bulutları arasında çakan şimşekler misali, zamanın ve denizlerin engelleyemediği bütün mekanları kuşatan, kainatı aydınlatan Muhammed Mustafa’ya salat ü selam et, mübarek eyle Allah’ım

   Ey Allah’ım ! Marifetlerin tecelligâhı ve kaynağı hakkın hakikatın görünen gözü, hakiki saltanatın onun marifetiyle ancak tecelli ettiği, edeceği marifetlerin menbaı, Sırat-ı Müstakim’de sebat etme sonucu zirveye taht kuran, o en berrak, pak ve temiz ruh u pâk-i Muhammed (S.A.V.)’e salat ü selam olsun.

   Ey Allah’ım ! Hak ve hakikatın apaçık yüzü; senin sonsuz kudret ve celâlinle en güzel ahlak-ı hamideye sahip olan, tükenmek bilmeyen hazinenin mümessili, gizli aşikar nur timsali Muhammed Mustafa’ya âl ve ashabına salat ü selem eyle ki, bu selam ile o müstesna insanı tanıyabilelim, onun yolunda yaşıyabilelim. Amin

   @SONSUZSALATUSELAM SEVGİLLİ RESULALLAH AHMET MUHAMMED MUSTAFA S.A.V 🕷 HASBINALLAH VENIMELVEKIL SONSUZ ŞÜKÜR SONSUZ HAMD VE SONSUZ SENALAR OLSUN SEVGİLLİ ALLAHIM 💕 YOKTAN VAREDEN GERÇEK EBEDİ HAYAT SAHİBİ ALLAH ⛲ CELLE CELALEHU ✡️

   Sil
 8. yazanlardan Allah(c.c.) razı olsun,çok faydalı bilgiler

  YanıtlaSil
 9. Rabbim mahser gunu sefaatine nail olan kullarindan eylesn cumlemizi.....amiiinn

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. SALAVAT BUDUR

   Bismillâhirrahmânirrahım Allâhümme salli ve sellim alâ aynir rahmetir rabbâniyyeti vel yâkutetil mütehakkıkatil hâitati bi merkezil fühûmi vel meânî ve nûril ekvânil mütekevvinetil âdemiyyi sâhıbil hakkır rabbâniyyil berkıl estaı bi müznil eryâhıl mâlieti li külli mütearridın minel bühûri vel evânî ve nûrikel lâmiıllezî mele’te bihî kevnekel hâitı bi emkinetil mekânî Allâhümme salli ve sellim alâ aynil hakkılletî tetecellâ minhâ urûşül hakâikı aynil meârifil akvemi sırâtıket tâmmil eskam Allâhümme salli ve sellim alâ tal’atil hakkı bil hakkıl kenzil a’zami ifâdatike minke ileyke ihâtatin nûril mutalsemi sallallâhü aleyhi ve alâ âlihî ve salâten tüarrifünâ bihâ iyyâh

   MANASI

   Ey Allah’ım ! Namazgahın olan rahmet pınarı, sonsuz kudretinle tahakkuk eden yakut ve inci tanesi, mana ilimlerin mübarek Zat-ı Ahmediyesi’nde neşet eden gözkamaştırıcı nur, Yüce Allah’ın ayan beyan apaçık mucizesi, yağmur tanelerini taşıyan rahmet bulutları arasında çakan şimşekler misali, zamanın ve denizlerin engelleyemediği bütün mekanları kuşatan, kainatı aydınlatan Muhammed Mustafa’ya salat ü selam et, mübarek eyle Allah’ım

   Ey Allah’ım ! Marifetlerin tecelligâhı ve kaynağı hakkın hakikatın görünen gözü, hakiki saltanatın onun marifetiyle ancak tecelli ettiği, edeceği marifetlerin menbaı, Sırat-ı Müstakim’de sebat etme sonucu zirveye taht kuran, o en berrak, pak ve temiz ruh u pâk-i Muhammed (S.A.V.)’e salat ü selam olsun.

   Ey Allah’ım ! Hak ve hakikatın apaçık yüzü; senin sonsuz kudret ve celâlinle en güzel ahlak-ı hamideye sahip olan, tükenmek bilmeyen hazinenin mümessili, gizli aşikar nur timsali Muhammed Mustafa’ya âl ve ashabına salat ü selem eyle ki, bu selam ile o müstesna insanı tanıyabilelim, onun yolunda yaşıyabilelim. Amin
   @SONSUZSALATUSELAM SEVGİLLİ AHMET MUHAMMED MUSTAFA S.A.V ⛲🕋 EUZÜBİLLAHİMİNEȘEYTANİRRACİM BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM WWW.ALLAH.ORG 🌍 WWW.QURAN.COM 💕 WWW.KORAN-AUF-DEUTSCH.DE HASBINALLAH VENIMELVEKIL HAMD 👐 ALLAHÜMESALLI ALLA ALI SEYIDINA VENIBINA MOHAMMED@SONSUZSALATUSELAM

   Sil
 10. Rabbim sizden razi olsun.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Amin Ecmain ÇŰMLEMİZİ İnşallah ⚓ 🌍 KEVSER HAVUZUN DAN İÇMEYİ NASİB EYLESİN İNȘALLAH CELLE-CELALEHU SEVGİLLİ ALLAHIM 💕 CENNETİNİ 🕋 🌍 SEVGİLLİ ALLAHIM YOKTAN VAREDEN GERÇEK EBEDİ HAYAT SAHİBİ ALLAH ⛲

   Sil
 11. Rabbim hakımızdan herşeyin hayırlısını nasip eylesin

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Amin Ecmain 🍀 🍯 HASBINALLAH VENIMELVEKIL SONSUZ HAMD VE SONSUZ ŞÜKÜR VE SONSUZ SENALAR OLSUN SEVGİLLİ ALLAHIM 💕 WWW.KORAN-AUF-DEUTSCH.DE 🍀

   Sil
  2. Amin Ecmain 🍀 CÜMLEMIZE İNȘALLAH HAYIRLISIYLA ⚓

   Sil
 12. Allahü Teala bizim gibi günahkar kullarını, Peygamber efendimizin şefaatine nail eyleyerek affetsin inşallah.Amin.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. ŞEFAAT DERKEN AHİRETTE KURARICI MANASIMI??

   Sil
  2. Amin Ecmain ÇŰMLEMİZİ İnşallah ⚓ 🌍 WWW.ALLAH.ORG 🌍 GLÜCK KIYMA WWW.QURAN.COM 💕 🐢 WWW.KORAN-AUF-DEUTSCH.DE ȘENOL ANNECİM ZEKİYE 🐆 ANNELERIMIZIN VE ANNE ADAYLARIMIZIN VE BU FANI DÜNYADAN GÖÇÜP GIDEN ANNELERIMIZIN ANNELER GÜNÜNÜ KUTLARIM SENİ SEVİYORUZ ALLAH CELLE-CELALEHU SENİ KORUSUN HERŞEY ALTIN gönlünce olsun İnşallah ALLEYKÜMSELAM VE RAHMETULLAH VE BEREKATEHU DEĞERLİ ARKADAȘIM SEVGİLLİ SERVET YENER SAĞLIK VENIMELVEKIL SONSUZ ŞÜKÜR SONSUZ HAMD VE SONSUZ SENALAR OLSUN SEVGİLLİ ALLAHIM 💕

   Sil
 13. ALLAH hepinizden razı olsun

  YanıtlaSil
 14. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 15. Bu sayfayı kaydettim bilgisayarıma ,internet kesilirse de istifade edebileyim diye. Allah razı olsun.

  YanıtlaSil
 16. Evet çok faydalı bir blog olmuş Allah razı olsun

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Allahumme salli alâ seyyidina muhammedin ve alâ ali seyyidina muhammed."
   @SONSUZSALATUSELAM AHMET MUHAMMED MUSTAFA S.A.V 🕷 🌈 🍀 🌹 🕋 🕸️⛲🏵️🐞🏖️🔯🇹🇷🇩🇪🇪🇺

   Sil
 17. Teşekkürler herkese. Dualarınızı bekliyoruz

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. SALAVAT BUDUR

   Bismillâhirrahmânirrahım Allâhümme salli ve sellim alâ aynir rahmetir rabbâniyyeti vel yâkutetil mütehakkıkatil hâitati bi merkezil fühûmi vel meânî ve nûril ekvânil mütekevvinetil âdemiyyi sâhıbil hakkır rabbâniyyil berkıl estaı bi müznil eryâhıl mâlieti li külli mütearridın minel bühûri vel evânî ve nûrikel lâmiıllezî mele’te bihî kevnekel hâitı bi emkinetil mekânî Allâhümme salli ve sellim alâ aynil hakkılletî tetecellâ minhâ urûşül hakâikı aynil meârifil akvemi sırâtıket tâmmil eskam Allâhümme salli ve sellim alâ tal’atil hakkı bil hakkıl kenzil a’zami ifâdatike minke ileyke ihâtatin nûril mutalsemi sallallâhü aleyhi ve alâ âlihî ve salâten tüarrifünâ bihâ iyyâh

   MANASI

   Ey Allah’ım ! Namazgahın olan rahmet pınarı, sonsuz kudretinle tahakkuk eden yakut ve inci tanesi, mana ilimlerin mübarek Zat-ı Ahmediyesi’nde neşet eden gözkamaştırıcı nur, Yüce Allah’ın ayan beyan apaçık mucizesi, yağmur tanelerini taşıyan rahmet bulutları arasında çakan şimşekler misali, zamanın ve denizlerin engelleyemediği bütün mekanları kuşatan, kainatı aydınlatan Muhammed Mustafa’ya salat ü selam et, mübarek eyle Allah’ım

   Ey Allah’ım ! Marifetlerin tecelligâhı ve kaynağı hakkın hakikatın görünen gözü, hakiki saltanatın onun marifetiyle ancak tecelli ettiği, edeceği marifetlerin menbaı, Sırat-ı Müstakim’de sebat etme sonucu zirveye taht kuran, o en berrak, pak ve temiz ruh u pâk-i Muhammed (S.A.V.)’e salat ü selam olsun.

   Ey Allah’ım ! Hak ve hakikatın apaçık yüzü; senin sonsuz kudret ve celâlinle en güzel ahlak-ı hamideye sahip olan, tükenmek bilmeyen hazinenin mümessili, gizli aşikar nur timsali Muhammed Mustafa’ya âl ve ashabına salat ü selem eyle ki, bu selam ile o müstesna insanı tanıyabilelim, onun yolunda yaşıyabilelim. Amin

   @SONSUZSALATUSELAM SEVGİLLİ RESULALLAH AHMET MUHAMMED MUSTAFA S.A.V 🕷 🌈 HASBINALLAH VENIMELVEKIL HAMD 👐 💕

   Sil
 18. Çoook iyi bilgiler var.

  YanıtlaSil
 19. Allah razı olsun paylaşımdan dolayı

  YanıtlaSil
 20. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 21. Keşke herkes salavatin ne kadar önemli olduğunu anlasanlas

  YanıtlaSil
 22. Allah razı olsun paylaşımdan dolayı

  YanıtlaSil
 23. AMİİİNN ECMAIN 🌹
  SALAVAT BUDUR

  Bismillâhirrahmânirrahım Allâhümme salli ve sellim alâ aynir rahmetir rabbâniyyeti vel yâkutetil mütehakkıkatil hâitati bi merkezil fühûmi vel meânî ve nûril ekvânil mütekevvinetil âdemiyyi sâhıbil hakkır rabbâniyyil berkıl estaı bi müznil eryâhıl mâlieti li külli mütearridın minel bühûri vel evânî ve nûrikel lâmiıllezî mele’te bihî kevnekel hâitı bi emkinetil mekânî Allâhümme salli ve sellim alâ aynil hakkılletî tetecellâ minhâ urûşül hakâikı aynil meârifil akvemi sırâtıket tâmmil eskam Allâhümme salli ve sellim alâ tal’atil hakkı bil hakkıl kenzil a’zami ifâdatike minke ileyke ihâtatin nûril mutalsemi sallallâhü aleyhi ve alâ âlihî ve salâten tüarrifünâ bihâ iyyâh

  MANASI

  Ey Allah’ım ! Namazgahın olan rahmet pınarı, sonsuz kudretinle tahakkuk eden yakut ve inci tanesi, mana ilimlerin mübarek Zat-ı Ahmediyesi’nde neşet eden gözkamaştırıcı nur, Yüce Allah’ın ayan beyan apaçık mucizesi, yağmur tanelerini taşıyan rahmet bulutları arasında çakan şimşekler misali, zamanın ve denizlerin engelleyemediği bütün mekanları kuşatan, kainatı aydınlatan Muhammed Mustafa’ya salat ü selam et, mübarek eyle Allah’ım

  Ey Allah’ım ! Marifetlerin tecelligâhı ve kaynağı hakkın hakikatın görünen gözü, hakiki saltanatın onun marifetiyle ancak tecelli ettiği, edeceği marifetlerin menbaı, Sırat-ı Müstakim’de sebat etme sonucu zirveye taht kuran, o en berrak, pak ve temiz ruh u pâk-i Muhammed (S.A.V.)’e salat ü selam olsun.

  Ey Allah’ım ! Hak ve hakikatın apaçık yüzü; senin sonsuz kudret ve celâlinle en güzel ahlak-ı hamideye sahip olan, tükenmek bilmeyen hazinenin mümessili, gizli aşikar nur timsali Muhammed Mustafa’ya âl ve ashabına salat ü selem eyle ki, bu selam ile o müstesna insanı tanıyabilelim, onun yolunda yaşıyabilelim. Amin

  @SONSUZSALATUSELAM SEVGİLLİ AHMET MUHAMMED MUSTAFA S.A.V 🕷 🌈 🍀 🌹 🕋 🌍 🍯

  YanıtlaSil
 24. Ey Allah’ım ! Namazgahın olan rahmet pınarı, sonsuz kudretinle tahakkuk eden yakut ve inci tanesi, mana ilimlerin mübarek Zat-ı Ahmediyesi’nde neşet eden gözkamaştırıcı nur, Yüce Allah’ın ayan beyan apaçık mucizesi, yağmur tanelerini taşıyan rahmet bulutları arasında çakan şimşekler misali, zamanın ve denizlerin engelleyemediği bütün mekanları kuşatan, kainatı aydınlatan Muhammed Mustafa’ya salat ü selam et, mübarek eyle Allah’ım

  Ey Allah’ım ! Marifetlerin tecelligâhı ve kaynağı hakkın hakikatın görünen gözü, hakiki saltanatın onun marifetiyle ancak tecelli ettiği, edeceği marifetlerin menbaı, Sırat-ı Müstakim’de sebat etme sonucu zirveye taht kuran, o en berrak, pak ve temiz ruh u pâk-i Muhammed (S.A.V.)’e salat ü selam olsun.

  Ey Allah’ım ! Hak ve hakikatın apaçık yüzü; senin sonsuz kudret ve celâlinle en güzel ahlak-ı hamideye sahip olan, tükenmek bilmeyen hazinenin mümessili, gizli aşikar nur timsali Muhammed Mustafa’ya âl ve ashabına salat ü selem eyle ki, bu selam ile o müstesna insanı tanıyabilelim, onun yolunda yaşıyabilelim. Amin

  @SONSUZSALATUSELAM SEVGİLLİ RESULALLAH AHMET MUHAMMED MUSTAFA ALLEMLERRE RAHMETULLAH VE BEREKATEHU 7CİHAN SERVET I S.A.V �� �� HASBINALLAH VENIMELVEKIL HAMD �� �� GELMİŞ GEȘMİȘ BÜTÜN ÖLMÜȘ LERİMİZİ LÜTFEN RAHMET MEKANLARINI CENNET NUR EYLE KEVSER HAVUZUN DAN İÇMEYİ NASİB EYLESİN İNȘALLAH CELLE-CELALEHU SEVGİLLİ ALLAHIM �� CENNETİNİ �� TUBA ACIN ALTINDA GEZMEYİ NASİB EYLESİN İNȘALLAH SEVGİLLİ ALLAHIM �� CENNETİNİ �� SEVGİLLİ BABAMIN HACI MEHMET ALI KITAYIN OĞLUYUM ERTAP SEVGİLLİ ANNANEM HİKMET MERSİNLİ YEMIȘÇI SEVGİLLİ DEĞERLİ DEDEM HASAN KEMAL YEMIȘÇI SEVGİLLİ NEVZAT MERSİNLİ BÜYÜK DAĞICIM VE SEVGİLLİ EȘİ REFİKA SEVGİLLİ AZİZ-NACİ YEMIȘÇI BÜYÜK AMCACIM VE SEVGİLLİ EȘİ MUZAFER SEVGİLLİ KAHVECİ DEĞERLİ PALA BIYIK DEDECİM SEVGİLLİ AYNUR BODUR BÜYÜK TEYZECIM VE SEVGİLLİ EȘİ ALİ SEVGİLLİ MUSTAFA MERSİNLİ BÜYÜK DAĞICIM SEVGİLLİ ERDOĞAN VATA ENİȘTECİM SEVGİLLİ KOMȘUMUZ ERDINÇ AMCACIM SÜT ANNECİM SEVGİLLİ MUTTI OPA VE HANS VE SEVGİLLİ TANTE MINNA SEVGİLLİ ARKADAȘIM BORAKAN ÖZGÜNÇ SEVGİLLİ ARKADAȘIM MARIUS SEVGİLLİ ARKADAȘIM VE KARDEȘİM BÜLENT GLASKNOCHENKRANKHEIT SEVGİLLİ HACI AHMET PERCİN AMCACIM SEVGİLLİ MAHMÛD DAĞICIM SEVGİLLİ KOMȘUMUZ FATMA KARAASLANOĞLU SEVGİLLİ BIROL ABI PARADIES PLÜDERHAUSEN SEVGİLLİ YAKUP ABI PARADIES PLÜDERHAUSEN SEVGİLLİ MEHMET ABI PARADIES PLÜDERHAUSEN SEVGİLLİ ÇOÇUKLUK ARKADAȘLARIM SUAT VE FUAT SEVGİLLİ ARKADAȘIM YAKUP SCHORNDORF SEVGİLLİ SELMA DURAK TEYZECIM SEVGİLLİ ISMAIL ÜRKMEZ AMCACIM SEVGİLLİ AYSEL TEYZECIM SEVGİLLİ ZEHRA TEYZECIM VE SEVGİLLİ EŞİ YALCIN ABİ SEVGİLLİ GÜL TEYZECIM SEVGİLLİ KOMȘUMUZ GEORG PROBSTEIER PLATZ 1 KIEL DIETRICHSDORF SEVGİLLİ MATHEMATIK HOCAM HERR GRÜNTHAL VE LAST BUT NOT LEAST SEVGİLLİ TEFİK KISMET BABAMIN RUHLARINA. VE ÖNCELIKLE GELMİŞ GEȘMİȘ BÜTÜN SEVGİLLİ PEYGAMBERLERİN VE ALLAH DOSTLARIMIZIN RUHLARINA VE BEDENLERİNE GELMİŞ GEȘMİȘ BÜTÜN SEVGİLLİ ȘEHİDLERİMİZE VE GAZİLERİMİZE GELMİŞ GEȘMİȘ BÜTÜN ÖLMÜȘ LERİMİZİ SEVDIKLERİMİZ ÖLMÜȘ VE BÜTÜN MEFTA LARA HIBE EDIYORUM ALLAHIM CELLE-CELALEHU YA SEVGİLLİ ERHAMERRAAHIMIYN MERCIFUL RAHMET EYLESİN MEKANLARINI CENNET NUR EYLE KEVSER HAVUZUN DAN İÇMEYİ NASİB EYLESİN TUBA ACIN ALTINDA GEZMEYİ NASİB EYLESİN İNȘALLAH SEVGİLLİ ALLAHIM �� ÇÜMLEMİZİ CENNETİNDE ȘEREFLENDİR SEVGİLLİ ALLAHIM YOKTAN VAREDEN GERÇEK EBEDİ HAYAT SAHİBİ ALLAH ⛲ VE HERŞEYDEN MÜBAREK CEMALİNLE BİİZNİHİ VESSİRACİL MÜNİR BİZLERİ ȘEREFLENDİR MUTLU MESUT ȘENEYLE SEVGİLLİ ALLAHIM �� CENNETİNİ �� CELLE-CELALEHU YA SEVGİLLİ ERHAMERRAAHIMIYN ESMA-ÜL HÜSNA SEVGİLLİ ALLAH CELLE CELALEHU ✡️ MERCIFUL IN EWIGKEIT AMEN ✍

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. EUZÜBİLLAHİMİNEȘEYTANİRRACİM BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM WWW.ALLAH.ORG 🌍 WWW.QURAN.COM 💕 WWW.KORAN-AUF-DEUTSCH.DE SADAKALAHÜLLAZİM IN EWIGKEIT AMEN ✍ HASBINALLAH VENIMELVEKIL SONSUZ ŞÜKÜR SONSUZ HAMD VE SONSUZ SENALAR OLSUN SEVGİLLİ ALLAHIM 💕 CENNETİNİ 🕋 🌍 SEVGİLLİ ALLAHIM 💕 CENNETİNİ 🕋 🌍 AMİİİNN ECMAIN 🌹 🌈

   Sil
 25. şanı yüce olan allaha hamd olsun
  şanlı peygamber hz muhammed e selam olsun
  rabbim sizlerden ve bütün müslümanlardan razı olsun

  YanıtlaSil