2 Şubat 2014 Pazar

FAİZ ALLAH'IN EMRİYLE YASAKLANMIŞTIR

Değerli Müslümanlar,
Yüce Allah’ın insanlığa gönderdiği İslam dini kemale ermiş, nimet tamamlanmıştı.  Hz. Muhammed (s.a.v.), Veda Haccını ifa ederken özelde ashabına, genelde bütün insanlığa şöyle seslenmişti: “Ey İnsanlar! Biliniz ki, içinde bulunduğumuz bu şehir, bu gün ve bu ay nasıl mukaddes ve dokunulmaz ise canlarınız ve mallarınız da öylece dokunulmazdır. Cahiliye devrindeki her türlü faiz kaldırılmıştır. Ayağımın altındadır...”1
 Dini bir kavram olarak faiz “borç verilen bir para veya malın belli bir süre sonunda belirli bir fazlalıkla geri ödemesi yahut borç ilişkisinden doğan ve süresinde ödenmeyen bir alacağa ek vade tanıyıp bu süreye karşılık onu fazlalıkla geri almak demektir. ”2
Yüce Yaratıcımız bizlere pek çok helal kazanç yolları göstermiştir. Ancak, kazanma hırsı bizi zaman zaman haram ve haksız kazanca sevketmektedir. Allah’ın yasakladığı gelirlerden biri de faizdir.
  Nitekim Allah Teala Kur’an’da, “Alışverişi helal, faizi haram kılarken, faizi mahvedeceğini, sadakayı bereketlendireceğini3 bildirmiştir. Ayrıca: “akrabaya, yoksula, yolda kalmışa hakkını vermemizi emrederken, faizli işlemlerden elde edilen gelirin sadece rakam olarak yükselebileceğine, ancak bunun asla artmayacağına, zekatın ise kat kat bereketlendirileceğine vurgu yapmıştır.”4  
Bir tarafta tüketim esaslı bir hayatın cazibesi ve bu cazibeye kapılarak yapılan hesapsız harcamalarla zor durumda kalan, kredi kartlarının limitlerini zorlayarak bütçesini altüst eden, böylece bunalıma giren, aileleri dağılan hatta intihar eden insanlar, diğer tarafta da haksız kazançlarla servetine servet katan kişilerin bulunduğu bir toplumda yaşıyoruz. İnsanlar arasındaki bu uçurum arttıkça sevgi, vefa, kardeşlik, merhamet gibi erdemler kaybolmakta, bunların yerini hırs, öfke, intikam vb. duygular almaktadır. Bu durum ise toplumsal barış ve huzur için büyük bir tehlike haline gelmektedir.
Allah Teala bizlere, Kur’an’da huzur ve barışın ilkelerini bildirmiştir. Unutmayalım ki, geçici olan bu dünya, sınav yeridir. Bâki olan ise “Mal ve evladın fayda vermediği5 ahirettir. Hesabını veremeyeceğimiz her türlü haksız kazançtan kaçınalım ki, hesabımız kolay, varacağımız yer mutluluk yurdu olsun. Sözlerimi yukarda metnini okuduğum ayet-i kerimenin meali ile bitiriyorum: “Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Eğer gerçekten inanıyorsanız, mevcut faiz alacaklarınızı terk edin. Eğer böyle yapmazsanız, Allah ve Resûlüyle savaşa girdiğinizi bilin. Eğer tövbe edecek olursanız, anaparalarınız sizindir. Böylece siz ne başka-larına haksızlık etmiş olursunuz, ne de başkaları size haksızlık etmiş olur…” 6
 Ankara Müftülüğü

1-       Müslim, Kitabu’l- Hac, 147
2-       İslam Ansiklopedisi, c.12, s.110
3-       Bakara, 2/275 - 276
4-       Rum, 30/37-40
5-       Şuara, 26/88

6-       Bakara, 2/278-279

0 yorum:

Yorum Gönder