13 Ekim 2011 Perşembe

Hadis-i Şerif Bilgileri: Nebevi Hadis ve Hadis-i Kudsi Ne Demektir ?

Nebevî Hadis 
Nebevî Hadis Hz. Peygamber’in (asm) sözleri, fiilleri, takrirleri ile ahlâkî ve beşerî vasıflarından oluşan sünnetinin söz veya yazı ile ifade edilmiş şeklidir. Mânâ ve lâfzı Hz. Peygamber'e (asm) aittir. Bu mânâda hadis, sünnet ile eş anlamlıdır.

Örneğin;
“Îmânın en üstün mertebesi, nerede olursan ol, Allâh'ın seninle beraber olduğunu bilmendir.” (Heysemî)

Fakirleri hor görmeyin. Onların hürmetine yardım görüyor ve rızıklanıyorsunuz. [Buhari]

"Dua rahmet kapılarının anahtarı, mü’minin silahı, dinin direğidir. Dua ibadettir. İbadetin özüdür." (Tirmizi)
"Hz. Peygamber(s.a.v), aciz (bezgin) ve tembel olmadığını gösteren bir yürüyüşle yürürdü." (İbn-i Asakir)

"Az da olsa sadaka verin. Parayı saklayıp vermeyene, Allah da ihsanını keser." [Müslim]

Kutsi Hadis
Kutsi hadisin ilk kaynağı Allah olduğu ve esasen hitap O'ndan geldiği için, rivayet edilirken başına, "Hz. Peygamber'in (asm) rivayet ettiğine göre Allah-u Teâlâ şöyle buyurdu" veya "Resûlullah (asm), Rabb’inden rivayet ettiği hadiste şöyle buyurdu" şeklinde bir rivâyet lafzı getirilir.
“Kutsi” “İlâhi” veya “Rabbanî” şeklinde nitelenir.
Kur’an ile hadis arasında bir mertebede olduğundan Kur’an hükmünde sayılmaz. Zira sözler Peygamber Efendimiz’e (asm) aittir.
Kutsi hadisler; genellikle Allah’ın büyüklüğünü, rahmetinin beyanını, hükümranlığının kudretini, ihsan ve ikramının bolluğunu, konu edinirler.
Resulullah (asm) bu hadislerinde Allah'tan naklen bazı İslamî hakikatları beyan etmektedir.
Kutsi hadis daha çarpıcı, daha dikkat çekici bir beyan üslubuna sahiptir.
Kutsi Hadisler;

Örneğin;
 
(Ya Âdem! Muhammed aleyhisselamın ismiyle, her ne isteseydin kabul ederdim, Muhammed olmasaydı, seni yaratmazdım.)
(Ey Resulüm! Sen olmasaydın, hiçbir şeyi yaratmazdım.)

(Ey Resulüm! İbrahim Hâlilim [dostum] ise de, sen de Habibimsin[sevgilimsin].)

(Evliya bir zata düşmanlık eden, bana savaş açmış olur.)

(Bir kimse, farz ibadeti yapmakla bana yaklaştığı gibi, hiçbir şeyle yaklaşamaz.)

(Bir kulum bana yaklaşırsa [sevgime ve rızama kavuşursa], ona sesleri duyurur ve saklı şeyleri gösteririm.)

(Dostlarımı insanlar içinde gizlerim, onları kimse bilmez.)

(Yere ve göğe sığmam, fakat mümin kulumun kalbine sığarım.)

(Oruç benim için tutulur. Onun karşılığını ben veririm!)
 
(Kulum, beni nasıl umarsa, onu öyle karşılarım. Öyle ise, benden hep iyilik bekleyin!)

(“La ilahe illallah” benim kale’mdir. Bunu okuyan, kaleme girmiş olur. Kaleme giren de, azabımdan kurtulur.)
(Ey Âdemoğlu! Ömrünü dünyayı toplamakla harcettin. Cenneti hiç istemedin.)
 
(Nefsini düşmanın bil! Çünkü o, bana düşmandır.)


Ayrıca; 
Kutsi Hadisler; 
Namazda okunmazlar.
Abdestsiz kendilerine dokunulabilir.
Lafızları Kur’an gibi muciz değildir.
Mana olarak rivayet edilmeleri de caizdir.
Kaynaklar: Riyaz-üs Salihin – Kütüb-ü Sitte

1 yorum:

  1. Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım.Bu söz kuran la çelişir.Çünkü haşa ALLAH ı şarta bağlamak gibi bir şey olur.ALLAH peygamberin bizim gibi bir beşer olduğunu söylüyor.Peygamberi ALLAH ın yaratma sıfatının şartı gibi göstermek, Haşa küfürdür.

    YanıtlaSil