3 Ekim 2011 Pazartesi

Peygamberimiz'den(s.a.v) Hayat Prensipleri (Hadis Demeti)


- Şüphesiz, Allah amellerin ancak katıksız olanını, rızası talep olunarak yapılanını kabul eder. (Sünen-i Nese-i)

- Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza değil kalbilerinize bakar. Çünkü sözler, işler ve davranışlarınız, ancak niyetlere göre değer kazanır veya değer yitirir.
- Amellerin en faziletlisi az da olsa devamlı (ve ihlaslı) olarak yapılanıdır. (İbn Kesir)
- Sizin için korktuklarımın en korku verici olanı, küçük şirktir ve (o) riyadır. (M.Mesabih)
-kişi kalkıp namaz kılar, (ancak Allah’a beğendirmek için değil de) bakan insanlardan ilgi görmek için namazını güzelce kılar. (İbn Mace)
- (Çok iyi biliniz ki insanların beğenisini kazanmak için) Kur’an okuyanlar (ve onunla amel eden kişiler) içinde Allah’ın hiç mi hiç sevmedikleri de Çıkar sağlamak ve görev kapmak için yönetici kadroların çevresinde dolaşanlardır. (İbn Mace)
- Kim bir mü’minin (Maddi ve manevi) sıkıntılarında bir üzüntüsünü giderirse Allah’da kıyamet gününde onun (hatalarının sebep olacağı) bir sıkıntısını giderir. (el-Camiu’s-Sağir)
- İnsanların en üstün derecelisi Allah’ı zikredendir. (Ramüzu’l Ehadis)
- En büyük amel Allah’ı zikretmetdir. (İbn Mace)
- Allah acizliği kınar. (acizliği benimseme. Acelecide olma) iyice düşün ve gereken araştırmayı da yap. Galebe çalındığın; çıkmaza girdiğin zaman da: “Hasbiyallah ve ni’mel vekil” (Allah bana yeter, O ne güzel vekildir) de (M.İ. Kesir)
- Her bir vakit namazın sonunda otuz üç defa: Sübhanallah, Elhamdü lillah, Allahü Ekber, deyin. Sizleri hiç kimsenin ulaşamayacağı manevi yüceliğe erdirir.( Buhari)
- Allah’ın en çok sevdiği söz, “Süphanellah ve bihamdih”’dir. (Et-Tac)
- (La havle ve la kuvvete illa billah) zikri cennet hazinelerinden bir hazinedir. (Allah’ın güç ve kuvveti üzerinde hiçbir güç ve kuvvet yoktur. (İbn Mace)
- Namazını kılıp oturunca, Allah’a layık olduğu şekilde hamd et, bana da salat getir. Sonra dilediğin gibi Rabbine dua et. (Duan) kabul olunur. (S.Tirmizi)
- Dua rahmet kapılarının anahtarı, mü’minin silahı, dinin direğidir. Dua ibadettir. İbadetin özüdür. (S.Tirmizi)
- Allah’ı büyük tanıyıp dilinizle de bunu ifade ediniz ki Allah’ta günahlarınızı bağışlasın. (Müsned)
- Allah katında en sevimli amel, ölünceye kadar dilin, Allah’ın zikri ile meşgul olmasıdır. (Beyhaki)
- Farzları yerine getirdikten sonra, Allah’ın en çok sevdiği amel bir Müslüman’ı sevindirmektir. (Taberi-Kebir)

- Ateşin odunu yediği (yaktığı) gibi, hased de iyilikleri yer. (yok eder) Su ateşi söndürdüğü gibi sadaka da kötülükleri söndürür. (yok eder) Namaz mü’minin nurudur, oruç da cehenneme siperdir (İbn Mace)
- Zenginlik mal çokluğu ile değil, asıl zenginlik gönül zenginliğidir. (Buhari, Müslim, Tirmizi)
- Sizden biriniz mutlaka Allah’a hüsn-ü zan ederek (şirkten başka dilediği bütün günahları affedeceğine yakinen inanarak ve rahmetinden ümit kesmeyerek) ölsün. (İbn Mace)
- Allah’ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah’ın gazabı da anne ve babanın gazabındandır. (Tirmizi)
- iyiliklerin en iyisi, kişi babasının yerini aldıktan sonra baba dostlarının ailesini ziyaretle ilginin devam etmesidir. (Ebu Davud)
- Üç dua var, bunların kabul olunacağından şüphe yoktur. Mazlumun duası, misafirin duası, anne ve babanın evladına olan duaları. (Tirmizi)
- Çocuklarınıza hoş muamelede bulunun ve onları güzel terbiye edin. (İbn Mace)
- Kim ki üç tane kız çocuğu yetiştirir, güzel terbiye eder, evlendirir ve onlara iyilikte bulunursa, onun için cennet vardır. (Ebu Davud)
- Kimin kız çocuğu olup da onu canlı canlı (mezara) gömmez, hakaret etmez ve erkek çocuğunu ona tercih etmezse, Allah’ü Teala o kimseyi cennete koyar. (Ebu Davud, Tirmizi)
- Küçüğüne acımayan, büyüğüne saygı göstermeyen bizden değildir. (Tirmizi)
- Merhamet etmeyene, merhamet olunmaz. (Buhari Ebu Davud, Tirmizi)
- İyilik yapmak suretiyle fakirlerin yanında bir yatırımınız bulunsun. Çünkü kıyamet günü zenginlik sırası onlarındır. (Hilye-Ebu Nuaym)
- Bildiğini yaşamak suretiyle Allah’tan kork. (Tirmizi)
- Genişlik anında da sıkıntı anında da Allah’tan kork. Nerede olursan ol, Allah’tan kork, kötülüğün peşinden iyilik yap ki, onu silsin, insanlarla da iyi geçin. (Tirmizi, Darimi, Müsned)

0 yorum:

Yorum Gönder