8 Mart 2012 Perşembe

Veda Hutbesi'nde Kadın Hakları

Dünyada ilk defa 632′de Hz.Muhammed’(s.a.v) Veda hutbesinde “kadın haklarını” dile getirmiştir.

"Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınızı; yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evlerinize almamalarıdır. Eğer gelmesine müsaade etmediğiniz bir kimseyi evinize alırlarsa, Allah, size onları yataklarında yalnız bırakmanıza ve daha olmazsa hafifçe dövüp sakındırmanıza izin vermiştir. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, meşru örf ve adete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir." (Veda Hutbesi'nden.)

Konu ile ilgili bazı hadisler;


Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Vasiyyetimi tutunuz. Zira onlar sizin idarenize ve himâyenize verilmişlerdir.(Riyazü's Salihin)

"Hanımlarınızı üzmeyin. Onlar, Allahü teâlânın size emanetidir. Onlara yumuşak olun, iyilik edin!" [Müslim]

"Mümin bir koca, mümin hanımına bu buğzetmesin.onun bir huyunu beğenmezse de, başka bir huyundan hoşlanabilir." (müslim)6 yorum:

 1. Allah (c.c.) Razı olsun İnşAllah...

  YanıtlaSil
 2. Amin. Allah sizlerden de razı olsun. Selam ve dua ile.

  YanıtlaSil
 3. Hocam Erkekler kadınların yataklarını çiğnerler ise kadınları da erkeklerini dövebilir mi?

  YanıtlaSil
 4. Allahümme salli ala seyyidina muhammedin bi adedi elfi enfasıl mahlükat.Ve salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi eş`aaril mevcudat. Ve salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi sevakinil erdı vessemavat. Ve salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi hrufil levhı ved-deavat Ve salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi küllil ma`düüdat velma`lümat. Min evveli ezelihii ve evsatı haşrihii ve ahıri bakaaihii ve ala alihi ve sahbihit-tayyibiynet-tahiriyne ecmeıyn. Bi rahmetike Ya erhamerraahımiyn.

  Allâahümme salli alâa seyyidinâa Muhammedin ve alâa âali seyyidinâa Muhammed Salâaten tünciynâa bihâa min cemîy’ıl-ehvâali, ve’l efâat. Ve takzıylenâa bihâa cemîy’al haacâat ve tütahhirunâa bihâa min cemîy’ıs-seyyi’âat ve terfeunâa bihâa ındeke e’led-deracâat ve tübelligunâa bihâa aksal gaayâat. Min cemîy’ıl-hayrâat-i fil-hayâati ve ba’del-memâat. İnneke alâa külli sey’in kadiyr.

  “Allâh’ım, Efendimiz Muhammed’e ve ehl-i beytine bizi bütün korku ve âfetlerden kurtaracağın, bütün ihtiyaçlarımızı göndereceğin, bütün günahlarımızdan temizleyeceğin, nezdindeki derecelerin en yücesine yükselteceğin, hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların nihâyetine ulaştıracağın şekilde râhmet eyle. Muhakkak sen her şeye kaadirsin.”

  Allâahümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâammen alâa seyyidinâa Muhammedinillezii tenhallü bihil ukadü ve tenfericü bihil kürabü ve tükzaa bihil-havâaicü ve tünâalü bihir-ragaaibü ve husnül havâatimi ve husnül havâatim. Ve yüstesgalgamâamü bi vechihil keriim ve alâa âalihii ve sahbihii fîi külli lem-hatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.

  “Allâh’ım, kendisi hürmetine dügümler çözülen, gamlar-kederler açılan, ihtiyaçlar giderilen, isteklere, hüsn-i hâtimelere güzel âkibetlere nâil olunan, kerem (cömertlik) sahibi yüzü-suyu hürmetine bulutların sulandığı, Efendimiz Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) ve onun âl ve ashâbına; her bakış ve her nefeste ve zâtınca mâlum olanların sayısınca, kâmil bir rahmet ve tam bir selâmet ihsan eyle.”

  Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala eli seyyidina Muhammed. Ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim.Euzü billahi minelhemmi vel huzni ve minel cübini vel buhuli ve minel aczi vel keseli ve min galebetit deyni ve kahrir rical.

  Allâahümme salli ve sellim ve bâarik alâa seyyidinâ Muhammedinil fâtihı limâa uğlika vel-hâatimi limâa sebeka. Nâasıri’l-hakkı bil hakkı vel hedii ilâa sirâatıkel müstakıym. Ve alâa elihii hakka kadrihii ve mikdâarihil azıym.
  Mânâsı:
  “Allâh’im salât ve selâm eyle ve mübarek kıl; kilitlenmişlerin açıcısı, öncekilerin sonuncusu, Hakk’a hak ile yardımcı, doğru yoluna hidâyet eden Efendimiz Muhammed’e ve onun ehl-i beytine onun kadrince ve azîm mikdarınca

  Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin bahri envârike ve ma’dini esraarike ve lisâni huccetike ve aruusi memleketike ve imâmi hazretike ve tıraazi mülkike ve hazâini rahmetike ve tarıykı şeriy’atikel mütelezzizi bi tevhıydike insani aynil vücûüdi vessebebi fîi külli mevcûüdin ayni a’yâni halkıkel mütekaddimi min nûri zıyâike. Salâten tedûümü bi devâmike ve tebkâ bi bekâike lâ müntehe lehâ düne ılmike salâten turzıyke ve turzıyhi ve terzâ bihâ annâ Yâ rabbel âlemiyn.
  Mânâsı:
  ” Allahım! Efendimiz Muhammed üzerine salat eyle; nurlarının denizi, sırlarının madeni, delillerinin dili, memleketinin el sürülemez gelini, hazretinin imamı, mülkünün süsü, rahmetinin haznedarı, şeriatının yolu ki, senin tevhidinle lezzetleniyor vücud hakikati. Ve bütün mevcutların sebebi, gözlerin gözü, hakikatlerin hakikati, senin evvelleri yaratmandan, senin nurunun ziyasından… Öyle salât eyle ki, sen devam ettiğin müddetçe devam etsin, sen baki kaldığın müddetçe baki kalsın ki; son olmaz ona, senin ilminin dışında… Öyle salat eyle ki sen onunla razı olasın, onu da razı etsin… Ve 0nunla razı ol bizden ya rabbel alemin.” @SONSUZSALATUSELAM

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sura Al-Fatiha, Sura Al-Ikhlas, Sura An-Nas, Sura Al-Falaq
   Sura Al-Fatiha


   Bismi-llahi-r-rahmani-r-rahim (1)
   Al-hamdu li-llahi rabbi-l-'alamin (2)
   Ar-rahmani-r-rahim (3)
   Maliki yaumi-d-din (4)
   Iy-yaka na'budu wa iy-yaka nasta'in (5)
   Ihdina-s-sirat al-mustaqim (6)
   Sirata-lladhina an'amta 'alaihim
   Ghayri-l-maghdubi 'alaihim
   wa-la-d-dalin. (7)

   Amin   Sura Al-Fatiha (Die Eröffnende)


   Im Namen Gottes, des Allerbarmers, des Barmherzigen, (1)
   alles Lob gebührt Gott, dem Herrn der Welten (2)
   dem Allerbarmer, dem Barmherzigen (3),
   dem Herrscher am Tage des Gerichts. (4)
   Dir (allein) dienen wir, und Dich (allein) bitten wir um Hilfe. (5)
   Führe uns den geraden Weg (6),
   den Weg derer, denen Du Gnade erwiesen hast, nicht (den Weg) derer,
   die (Deinen) Zorn erregt haben, und nicht (den Weg) der Irregehenden. (7)

   Amen


   Sura Al-Ikhlas


   Bismi llahi-r-rahmani-r-rahim

   Qull hu-wa llahu ahad (1)
   Allahu-s-samad (2)
   lam yalid, wa-lam yulad (3)
   wa-lam yakul-lahu kuff-wan ahad. (4)   Sura Al-Ikhlas (Die Einheit)


   Im Namen Gottes des Allbarmherzigen,
   Sprich: Gott ist der Alleinige, (1)
   Einzige und Ewige. (2)
   Er zeugt nicht und ist nicht gezeugt. (3)
   Und kein Wesen ist Ihm gleich. (4)   Sura An-Nas


   Bismi llahi-r-rahmani-r-rahim

   Qull a'udhu bi-rabbi-n-nas (1)
   Maliki-n-nas (2)
   Ilahi-n-nas (3)
   min sarri-l-waswasi-l-hanas (4)
   alladhi yu-waswisu fi suduri-n-nas (5)
   mina-l-ginnati wan-nas. (6)   Sura An-Nas (Die Menschen)


   Im Namen Gottes, des Allerbarmers, des Barmherzigen

   Sprich: "Ich nehme meine Zuflucht beim Herrn der Menschen (1)
   dem König der Menschen (2)
   dem Gott der Menschen (3)
   vor dem Übel des Einflüsterers, der entweicht und wiederkehrt (4)
   der den Menschen in die Brust einflüstert (5),
   (sei dieser) von den Ginn oder den Menschen." (6).   Sura Al-Falaq


   Bismi llahi-r-rahmani-r-rahim

   Qul a'udu bi-rabbi-l-falaq (1)
   Min sarri ma halaq (2)
   wa-min sarri ghasiqin idha waqab (3)
   wa-min sarri-n-naffathati fil-'uqad (4)
   wa-min sarri hasidin idha hasad. (5)   Sura Al-Falaq (Das Frühlicht)


   Im Namen Gottes, des Allerbarmers, des Barmherzigen

   Sprich:"Ich nehme meine Zuflucht beim Herrn des Frühlichts (1)
   vor dem Übel dessen, was Er erschaffen hat (2),
   und vor dem Übel der Dunkelheit, wenn sie hereinbricht (3),
   und vor dem Übel der Knotenanbläserinnen (4)
   und vor dem Übel eines (jeden) Neiders, wenn er neidet." (5)
   Essalâtü vesselâmü aleyke Ya seyyidel muhsinin IN EWIGKEIT AMEN ✍ WWW.ALLAH.ORG 🌍 WWW.QURAN.COM 💕 WWW.KORAN-AUF-DEUTSCH.DE HASBINALLAH VENIMELVEKIL HAMD 👐 💕

   Sil