12 Aralık 2012 Çarşamba

MÜ’MİNLERİN ÖZELLİKLERİ (AYET VE HADİSLERLE)

İnsanın yaratılış gayesi, Allah’ın varlığına, birliğine tereddütsüz inanmak ve O’na kulluk etmektir. Kur’ân-ı Kerîm’in çeşitli sûrelerinde mü’minlerin özellikleri anlatılır. Bu konuda sizlere Kur’ân-ı Kerîm’den birkaç örnek sunmaya çalışacağız. Bakara Sûresi’nin ilk âyetlerinde mü’minler, şöyle anlatılır: “Onlar gayba inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de iman ederler. Âhirete de kesin olarak inanırlar.”[1] 
Mü’minûn Sûresi’nde, kurtuluşa eren mü’minlerin ibadetlerinden, ahlâkî davranışlarından, namus anlayışlarından, emanete riayetlerinden ve verdiklere sözlere gösterdikleri bağlılıklarından şöyle söz edilir: “Mü’minler gerçekten kurutuluşa ermişlerdir. Onlar, namazlarında derin saygı içindedirler. Faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Zekatı verirler. İffetlerini korurlar. Emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler. Onlar, namazlarını kılmaya devam ederler.”[2] 
Nûr Sûresi’nde, ticarî faaliyetlerin ve günlük meşguliyetlerin, mü’minleri, Allah’ı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymaması gerektiği ise şöyle anlatılır: “Onlar, ne ticaret ne de alış-verişin, kendilerini Allah’ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymadığı insanlardır. Onlar, kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden (âhiretten) korkarlar.”[3] 


Furkân Sûresi’nde, mü’minlerin, temiz bir toplumun oluşmasında gayet önemli bir yer tutan prensiplere bağlılığı anlatılır. Onların, ekonomik ve toplumsal hayatta sergiledikleri güzel davranışlara önemle vurgu yapılır. Bu konuda Yüce Rabbimiz mü’minleri şöyle metheder: “Rahman’ın (has) kulları onlardır ki, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürürler. Kendini bilmez kimseler onlara laf attığında (incitmeksizin) “selâm!” (selametle) der (geçer)ler. Gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyama durarak geçirirler. Ve şöyle derler: Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten onun azabı gelip geçici değil, devamlıdır. Orası cidden ne kötü bir yerleşme ve ikamet yeridir! Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler, ikisi arasında orta bir yol tutarlar. Yine onlar, Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere, Allah’ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Onlar, yalan şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman, vakar ve hoşgörü ile geçip gidenlerdir. Onlar, kendilerine Rablerinin âyetleri hatırlatıldığı zaman, onlara karşı kör ve sağır davranmazlar.”[4] 

Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve artık Faizin peşini bırakın, eğer gerçekten Müminler iseniz. (Bakara Suresi 278)

Değerli Kardeşlerim! 
Peygamberimiz’in mü’minlerin özellikleri hakkındaki hadisleriyle hutbemi tamamlamak istiyorum: “Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez; onu tehlikeye atmaz…”[5] “Mü’min’de şu iki haslet bulunmaz: Cimrilik ve kötü huy.” [6] “Müslüman, elinden ve dilinden Müslümanların emin olduğu kimsedir.”[7] 

"Mümin müminin kardeşidir. Nerede rastlarsa onu toparlar ve arkasından korur." (Kaynak: Ramuz, 230, 8.)

"Mümin, ayıplamaz, lanet etmez, fahiş söz söylemez" [Kaynak: Tirmizi]
___________________ 

[1] Bakara, 2/3-5
[2] Mü’minûn, 23/1-9. 
[3] Nûr, 24/37. 
[4] Furkân, 25/63-73. 
[5] Buhârî, Sahîh, “Mezâlim”, 3; Müslim, Sahîh, “Birr”, 58. 
[6] Tirmizî, Sünen, “Birr”, 41. 
[7] Buhârî, Sahîh, “İmân”, 3; Müslim, Sahîh, “İmân”, 58. 

Dr. Kerim Buladı /
Zeytinburnu Vâizi

1 yorum: